Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Communicatieplan

Omschrijving begrip

Plan waarin is vastgelegd welke informatie op welk moment moet worden gegeven aan wie en door wie.

Reikwijdte

In Richtlijn komt communicatie rondom bodemsaneringsprojecten uitgebreid aan de orde.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.