Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Communicatiestrategie

Omschrijving begrip

De wijze waarop communicatie zal plaatsvinden.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt in het kader van de communicatie rondom bodemsaneringsprojecten.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.