Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Contractbeheer

Omschrijving begrip

Het proces dat ervoor zorgt dat de juiste informatie op het juiste tijdstip op de juiste plaats is, ter ondersteuning van het gehele contractmanagementproces.

Reikwijdte

Het begrip wordt in de Richtlijn gebruikt in het kader van diverse contractvormen voor bodemsaneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.