Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Contractvorming

Omschrijving begrip

Het schriftelijk vastleggen van een overeenkomst.

Reikwijdte

Het begrip wordt in de Richtlijn gebruikt in het kader van diverse contractvormen voor bodemsaneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.