Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Controle nazorg

Omschrijving begrip

Controle op de werking van saneringsmaatregelen voor land- en waterbodem.

Reikwijdte

In de Richtlijn staat inhoudelijke informatie opgenomen over de wijze van controle van saneringsmaatregelen voor land- en waterbodem.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.