Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Dataverwerking

Omschrijving begrip

(Digitale) verwerking van gegevens.

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn algemene aspecten opgenomen van verwerking van grond en grondwater gegevens bij nazorg van in situ en IBC.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.