Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Definitief Ontwerp

Omschrijving begrip

Het definitief ontwerp is het ontwerp dat is aanvaard door de opdrachtgever en op basis waarvan de documenten ten behoeve van de aanbesteding en/of uitvoering kunnen worden gemaakt.

Reikwijdte

De technische informatie met betrekking tot saneringstechnieken in de Richtlijn beperkt zich over het algemeen tot een detailniveau, waarmee conceptuele ontwerpen kunnen worden gemaakt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.