Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Depotgrond

Omschrijving begrip

Grond die bij een (water)bodemsanering vrijkomt en (tijdelijk) wordt opgeslagen in een depot.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het woord in algemene betekenis gebruikt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.