Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Depotkeuring

Omschrijving begrip

Het bepalen van de kwaliteit van een partij grond of bouwstoffen door representative monstername en analyse.

Reikwijdte

Depotkeuringen worden in de Richtlijn beschreven in relatie tot de bestemming van tijdelijke depots voor grond die vrijkomt bij saneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.