Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Diffuse bodembelasting

Omschrijving begrip

Proces van grootschalige directe of indirecte bodembelasting met stoffen die min of meer gelijkmatig verdeeld is over een relatief groot oppervlakte.

Reikwijdte

Het begrip wordt in de Richtlijn als een karakteristieke verontreinigingsituatie beschreven waarvoor standaardoplossingen zijn uitgewerkt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.