Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Diffuus

Omschrijving begrip

Grootschalige verontreiniging met stoffen die min of meer gelijkmatig verdeeld zijn over een relatief groot oppervlakte.

Reikwijdte

Het begrip wordt in de Richtlijn als een karakteristieke verontreinigingsituatie voor grond beschreven waarvoor standaardoplossingen zijn uitgewerkt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.