Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Direct toepassen

Omschrijving begrip

Gebiedsgericht toepassen van ongerijpte baggerspecie in een project, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de plaats van vrijkomen.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt een algemene beschrijving gegeven van de toepassingsmogelijkheden van ongerijpte baggerspecie en tabellen met functiegerichte kwaliteitscriteria. In de toekomst zal het begrip in ruimere betekenis worden uitgewerkt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.