Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Directievoerder

Omschrijving begrip

Degene die conform de UAV namens de opdrachtgever toezicht uitoefent op de uitvoering van het werk en de naleving van het contract.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.