Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Doelstelling

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip omschreven als doelstelling voor een uit te voeren sanering of een te realiseren saneringsresultaat.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.