Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Dossieronderzoek

Omschrijving begrip

Onderzoeken van alle vergunningen en documenten die betrekking hebben op het vroegere gebruik, gericht op het vinden van mogelijke bronnen en oorzaken van bodemverontreiniging.

Reikwijdte

In de Richtlijn is de informatie beperkt gebleven tot de relatie met onderzoek.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.