Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Drijflaag

Omschrijving begrip

Laag van slecht oplosbare verontreinigende stof(fen) in productvorm met een soortelijke massa die lager is dan water en zodoende blijft drijven op het grondwater.

Reikwijdte

Het begrip wordt in de Richtlijn gebruikt als verschijningsvorm van een verontreiniging in de bodem die met nader beschreven technieken gesaneerd kan worden.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.