Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Drijflaagverwijdering

Omschrijving begrip

Mogelijkheid om met verschillende in situ technieken drijflagen uit de bodem te verwijderen. Bij de verschillende in te zetten technieken wordt gebruik gemaakt van één of meerdere specifieke eigenschappen van de drijflaag.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, de technische gegevens, het toepassingsgebied, de kosten, uitvoeringsvormen, de milieubelasting en het ontwikkelingsstadium van deze techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.