Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Ecologische hoofdstructuur

Omschrijving begrip

Het totaal van ecologische verbindingszones tussen belangrijke natuurgebieden.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt alleen verwezen naar een handleiding voor nieuwe functies op voormalige stortplaatsen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.