Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Ecologische hoofdstructuur-gebied

Omschrijving begrip

Gebied dat in het kader van de Ecologische hoofdstructuur, te weten het totaal van ecologische verbindingszones tussen belangrijke natuurgebieden, is aangewezen.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt alleen verwezen naar een handleiding voor nieuwe functies op voormalige stortplaatsen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.