Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Ecologische risico's

Omschrijving begrip

Risico’s voor de ecologie veroorzaakt door bodemverontreiniging.

Reikwijdte

Het begrip is niet opgenomen in de Richtlijn, er worden alleen verwijzingen naar documenten en/of websites opgenomen. Het begrip zal in de toekomst uitgebreid aan bod komen bij de uitwerking van het thema bodemonderzoek.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.