Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Electroreclamatie

Omschrijving begrip

Het verwijderen van verontreinigende stoffen uit de bodem door middel van het aanbrengen van een elektrisch veld.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.