Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Ervaring

Omschrijving begrip

--

Reikwijdte

Specifiek gaat het in de Richtlijn om ervaringen opgedaan met bepaalde saneringstechnieken. De in de praktijk opgedane ervaringen worden voor de verschillende saneringstechieken beschreven en geëvalueerd.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.