Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eural

Omschrijving begrip

In de Eural benoemt de Europese Commissie afvalstoffen en bepaalt zij wanneer een afvalstof gevaarlijk is.

Reikwijdte

De Eural wordt in de Richtlijn beschreven in het kader van het transport en de verwerking van grondstromen. Tevens kunnen bij de verwerking van baggerspecie, grond en grondwater materialen vrijkomen die onder de Euralregelgeving vallen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.