Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Europees beleid

Omschrijving begrip

Regels die op EU-niveau zijn vastgesteld.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt de thematische bodemstrategie en de Kaderrichtlijn Water besproken.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.