Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Europees beleidsdocument

Omschrijving begrip

Een beleidsdocument dat is opgesteld door de Europese Unie (EU).

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt de thematische bodemstrategie en de Kaderrichtlijn Water besproken.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.