Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Europese Bouwproductenrichtlijn en -verordening

Omschrijving begrip

Gebouwen, bruggen, tunnels of hekken moeten sterk, stabiel en veilig zijn. De Richtlijn bouwproducten (Construction Products Directive 89/106/EEC: CPD) stelt fundamentele voorschriften aan bouwwerken.

Reikwijdte

Het [Beleidsblad Europese Bouwproductenrichtlijn en -verordening] gaat uitgebreid in op de richtlijn/verordening.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.