Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Europese Richtlijn

Omschrijving begrip

Een Richtlijn die is opgesteld door de Europese Unie (EU)

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt de Kaderrichtlijn Water besproken.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.