Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Europese Verordening Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA)

Omschrijving begrip

De verordening bevat regels voor de import en export van afvalstoffen.

Reikwijdte

Het [Beleidsblad Europese Verordening Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA)] gaat uitgebreid in op de richtlijn/verordening.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.