Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Europese wetgeving

Reikwijdte

In de Richtlijn worden de Kaderrichtlijn Water, de Grondwaterrichtlijn en de Bodemstrategie beschreven. Andere Europese regels zoals de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de Eural worden uitsluitend genoemd, maar niet beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.