Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Evaluatie

Omschrijving begrip

Het vanuit kwaliteitsoverwegingen tijdens of na afloop van een projekt beoordelen en beschouwen hoe een vooraf bedacht systeen, plan of werkproces in de praktijk heeft uitgewerkt. Aan de hand van toetsing aan verwachtingen vooraf van de opgedane ervaringen leidt dit tot verbetervoorstellen voor nog te volgen projekten of werkstappen met overeenkomstige onderdelen.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt aandacht besteed aan de evaluatie van bodemsaneringen voor zover dit in directe relatie staat met het op te stellen evaluatieverslag. Er is een overzicht gegeven van de verschillende manieren hoe evaluatieverslagen van bodemsaneringen tot stand komen en welke eisen er aan gesteld worden bij bevoegde gezagen en grootsaneerders.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.