Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Evaluatieverslag

Omschrijving begrip

Verslag met een beoordeling van het uitgevoerde werk.

Reikwijdte

In de Richtlijn is een overzicht gegeven van de verschillende manieren hoe evaluatieverslagen van bodemsaneringen tot stand komen en welke eisen er aan gesteld worden bij bevoegde gezagen en grootsaneerders.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.