Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Faalkansanalyse

Omschrijving begrip

Analyse waarin wordt aangegeven welke gebeurtenissen zich kunnen voordoen die tot het falen van een saneringssysteem kunnen leiden, wat de gevolgen hiervan zijn en wat de kans is dat deze gebeurtenissen zich voordoen.

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie opgenomen over het mogelijke falen van saneringssystemen en -technieken..

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.