Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Fallbackmaatregelen

Omschrijving begrip

Maatregelen die kunnen worden toegepast bij een sanering indien de oorspronkelijk ingezette maatregelen niet leiden tot het beoogde saneringsresultaat. Ook wel terugvalscenario's genoemd.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt aandacht besteed aan fallbackmaatregelen bij nazorg en in situ saneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.