Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Fasering

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt de fasering als verzamelbegrip gebruikt voor het beschrijven van de stappen in het werkproces op het vakgebied bodem. De verschillende onderscheiden stappen zijn Onderzoek, Planvorming, Uitvoering, Monitoring, Registratie en Nazorg.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.