Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Financiering

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt als verzamelbegrip voor het beschrijven van middelen waarmee projecten gefinancierd kunnen worden (subsidieregelingen, investeringsbudgetten, vangnetgevallen) en heffingen kunnen worden geind (leges en WBM). De ISV en ILG regeling worden uitgebreid beschreven. In de Richtlijn wordt niet in detail uitgewerkt hoe en in welke mate financiering kan worden verkregen, dan wel dient te worden voldaan.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.