Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Fiscale regeling

Omschrijving begrip

Regelingen voor bedrijven om belastingtechnisch voordeel te behalen uit investeringen in sanering van landbodem of waterbodem.

Reikwijdte

In de huidige Richtlijn is geen informatie over fiscale regelingen opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.