Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Flocculatie

Beschrijving begrip

Zuiveringstechniek voor water waarbij verontreiniging uit water wordt verwijderd door middel van van vlokvorming en vlokgroei. Vlokvorming woidt hierbij bevorderd door trapsgewijs roeren en toevoeging van hulpstoffen.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden voor grondwater het principe, de technische gegevens, het toepassingsgebied, de kosten, de bedrijfszekerheid, de milieubelasting en het ontwikkelingsstadium van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.