Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Flora- en faunawet

Omschrijving begrip

De Flora- en faunawet is gericht op het beschermen en het behouden van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten, zowel inheemse (van nature in Nederland voorkomende) als uitheemse soorten.

Reikwijdte

De Flora- en faunawet wordt in detail beschreven in de Richtlijn, zie [Beleidsblad Flora- en faunawet].

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.