Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Functieanalyse

Omschrijving begrip

Analyse van de functies van een systeem.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip op enkele plaatsen gebruikt bij de beoordeling van de toepasbaarheid van een saneringstechniek binnen de voor een sanering geldende toepassingvoorwaarden.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.