Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Functioneel saneren

Omschrijving begrip

Saneren met als doel het bereiken van een saneringsresultaat waarbij het beheersen van blootstellings- en verspreidingsrisico’s voorop staat en tevens wordt gelet op de functie en het gebruik van de bodem.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden technieken beschreven waarmee functionele saneringen en de hiemee beoogde doelstelling uitgevoerd kunnen worden.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.