Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Fysisch laboratoriumonderzoek

Omschrijving begrip

Uitvoeren van experimenten in een laboratorium ter bepaling van de fysische eigenschappen van een monster.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden fysische onderzoeksmethoden genoemd die kunnen worden gebruikt voor de beoordeling van de mogelijkheden van de behandeling van baggerspecie. Het begrip zal in de toekomst in een breder kader in de richtlijn worden opgenomen bij uitwerking van het thema bodemonderzoek.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.