Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Gasfabriek

Omschrijving begrip

Terrein waar in het verleden productie van gas heeft plaatsgevonden uit kolen of andere zware olieachtige producten.

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie opgenomen over gasfabrieken. Er is een externe linkIPO project BO-08 met als doel het faciliteren van de uitvoering van de regionale gasfabriekenprogramma’s. Dit om de herontwikkeling van voormalige gasfabrieksterreinen mogelijk te maken.

De volgende externe linkwebsite geeft informatie over gasfabrieken in Belgie en Nederland.

In de Richtlijn wordt een gasfabriek als karakteristieke verontreinigingsituatie gebruikt waarvoor standaardoplossingen zijn uitgewerkt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.