Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Gebiedsspecifiek beleid

Omschrijving begrip

Beleid dat is opgesteld voor een afgebakend gebied.

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie opgenomen over gebiedsgericht beheer van verontreinigd grondwater en nazorg.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.