Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Gebiedstype

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip als verzamelterm gebruikt voor landelijke en stedelijke gebieden. In de huidige Richtlijn is niet expliciet informatie opgenomen over gebiedstypen.
In de toekomst zal dit begrip nader worden uitgewerkt bij voorbeelden over saneringen binnen het thema bodembeschermingsbeleid.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.