Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Gebruiksbeperkingen

Omschrijving begrip

Beperkingen ten aanzien van het gebruik van een locatie door aanwezige verontreiniging of door verontreiniging die is achtergebleven na een sanering.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt aandacht besteed aan de procesmatige aspecten van gebruiksbeperkingen bij nazorg. In de huidige richtlijn wordt beperkt ingegaan op concrete beperkende maatregelen van het gebruik van een terrein als gevolg van aanwezige bodemverontreiniging of sanerings- of beheersmaatregelen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.