Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Gedrag

Omschrijving begrip

Gedrag van stoffen in de bodem.

Reikwijdte

In de huidige Richtlijn wordt slechts op enkele onderdelen specifiek ingegaan op het gedrag van verontreinigende stoffen in de grond en dan met name in relatie tot de toepasbaarheid ven in situ saneringstechnieken. In de toekomst zal meer informatie over het gedrag van stoffen in de bodem worden opgenomen onder het thema bodemonderzoek.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.