Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Gemeentelijke milieuverordening

Omschrijving begrip

Een juridische verankering van het Gemeentelijke milieubeleid, het omvat criteria en randvoorwaarden omtrent de nadere uitwerking van het vigerende milieubeleid.

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn verwijzingen opgenomen naar de officiele documenten aangaande het milieubeleid dat is opgesteld door de rechtstreekse gemeentes en waarin het bodembeleid is geformuleerd.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.