Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Geofysisch onderzoek

Omschrijving begrip

Onderzoek naar de fysische eigenschappen van de bodem.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden enkele specifieke geofysische technieken beschreven die kunnen worden gebruikt bij ontwerp van saneringstechnieken.
Het begrip zal in de toekomst in de richtlijn worden opgenomen bij uitwerking van het thema bodemonderzoek.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.