Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Geohydrologische isolatie

Omschrijving begrip

Een isolatiemethode waarmee het systeem van grondwaterstroming op en rond een verontreinigde locatie zodanig wordt beïnvloed dat de verspreiding van verontreinigende stoffen vanuit de verontreinigende locatie naar de omgeving voorkomen wordt, zonder dat de verontreinigende stoffen worden verwijderd.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.