Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Gestimuleerde afbraak

Omschrijving begrip

Een in situ saneringstechniek waarbij door het inbrengen van hulpmiddelen in de bodem de condities van afbraak van verontreiniging worden geoptimaliseerd. Veelal gebeurt dit onder anaërobe omstandigheden met als oogmerk om chloorkoolwaterstoffen af te breken.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, de technische gegevens, het toepassingsgebied, de kosten, uitvoeringsvormen, de milieubelasting en het ontwikkelingsstadium van deze techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.